Dar vienas Europos vadovų susitarimas

Ši Europos Vadovų Taryba netikėta buvo ne tik rinkoms, bet ir patiems jos dalyviams, įskaitant ir patį pirmininką van Rompuy. Patys rezultatai buvo numatomi, tačiau netikėta buvo tai, kaip juos pavyks pasiekti – euro summitas buvo paankstintas į vidurnaktį, to pareikalavus ir grasinant veto teise Ispanijai ir Italijai (gal joms tokia idėja kaip tik kilo po antro įvarčio …).

Naktinio euro summito metu iš esmės sutarta, kad EU narės bankų gelbėjimo naštos nedės į savo skolas ir paliks tai Europinėms institucijomis – EFSF/ESM fondui. Tačiau tai bus įmanoma tik įvykdžius kitą sąlygą, kitą žingsnį į priekį – sukūrus viršnacionalinį bankų priežiūros mechanizmą. Pastarojo elementus turime jau šiandien, tačiau čia būtų sukurtos sąlygos tam tikrais atvejais eliminuoti tarpines – nacionalines priežiūros institucijas ir reguliavimą perduoti Europinėms – tiesiogiai Europos centriniam bankui (ECB).

Toks palengvinimas yra aktualus Ispanijai, kuri tokiu būdu išvengtų savos skolos didėjimo, bei Airijai, kuri retrospektyviai galės pasilengvinti bankų rekapitalizacijos išlaidas (prisimenant, kiek gelbėjant bankus airiams buvo užkrauta ant šalies deficito).

Trečias susitarimo elementas – ateityje bus galima greičiau ir efektyviau pasiekti susitarimus dėl euro gelbėjimo fondo lengvatinių paskolų to paprašiusioms šalims. Tačiau pasiūlytas tiesioginis paramos mechanizmas (aplenkiant „EU/IMF programas“) bus galimas tik gerai besielgiantiems – tiems, kurie tinkamai įgyvendins EU rekomendacijas reformoms (pvz. dėl darbo kodekso) bei laikysis fiskalinės drausmės (neviršys nustatyto deficito ar valstybės skolos dydžių). Parama bus teikiama per Europos stabilumo mechanizmą (ESM) 500 mlrd. eurų fondą, tuo tarpu ECB veiks tik kaip tarpininkas operacijoms rinkose. Tai aktualu būsimiems trouble-maker‘iams, gal ir pačiai Italijai, nors jau po šio sprendimo Italijos obligacijos stipriai krito žemiau 6 proc. ribos.

Vokietija, gali atrodyti, kad pateikė daugiausiai nuolaidų – rinkose jos obligacijos net šiek tiek pabrango, tačiau vokiečiams pavyko sustiprinti įsipareigojimus dėl bankų priežiūros, o ESM panaudojimui fiksuotos sąlygos – toliau su šalimis pretenduojančiomis gauti lengvatinį kreditą bus pasirašomi paramos memorandumai, vyks trišalės patikros misijos. O ir pats gelbėjimo fondas taip pat liko nepaliestas, jo šiuo metu Italijai tikrai nepakaktų, jei toks poreikis atsirastų. Nebuvo kalbos ir apie eurobligacijas, kam Vokietija stipriai prieštarauja, o pats EFSF taip pat negalės tiesiogiai veikti skolos rinkose. Be to dar reiks susitarti ir dėl bankų priežiūros mechanizmo (terminas tik iki šių metų pabaigos …).

Visa tai rodo, kad netikėtumo faktorius gali greitai išblėsti, jei euro traukinys liks ilgiau stovėti angare. Tačiau nežiūrint to, nors ir minimali, bet slinktis įvyko ir euro2012 finalininkės turės, ką švęsti, bent jau šį savaitgalį.

 

Photo: tvnewsroom.consilium.europa.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s